Włókniny do warstwy uszczelniającej

Właściwości materiału

  • bardzo dobra nasiąkliwość,
  • bardzo dobra elastyczność i rozciągliwość,
  • poprawia właściwości mechaniczne płynnych folii.

Korzyści

  • wierne odkształcanie każdego kształtu.