Mata akumulacyjno drenażowa ISO-DRAIN nature 20 PG 800/110

Zastosowanie:
  • Do filtracji, separacji i drenażu w systemach drenażowych - F+S+D: DIN EN 13252:2000/A1:2005


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Wytrzymałość na rozciąganie16,5/12,4 [kN/m]
Wydłużenie względne przy maksymalnym obciążeniu55 [%]
Odporność na przebicie statyczne1,25 [kN]
Odporność na przebicie dynamiczne35 [mm]
Charakterystyczny rozmiar otwarcia140 [μm]
Zdolność przepływu wody prostopadle do płaszczyzny70 • 10-3
Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie10,61 [l/ms]
TrwałośćPrzykryć w ciągu 14 dni od dnia instalacji
Trwałość5 [lat]